ผู้สอน
นางสาว ดวงใจ ขันธสามล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22298

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์สินค้า ระบบการสั่งซื้อ ระบบคลังสินค้า ระบบการชำระเงิน การส่งสินค้า กฎหมาย และจรรยาบรรณการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดทำเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา