ผู้สอน
จิรารัตน์ เรือนแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.1/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22300

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)


คำอธิบายชั้นเรียน

ครู จักร์พันธ์