ผู้สอน
วรัทยา มณีรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาเคมี (เพิ่มเติม 3) ว30223 สำหรับ ม.5/14


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22310

สถานศึกษา

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔


คำอธิบายชั้นเรียน
  • ชั้นเรียนนี้ถูกจัดสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี (เพิ่มเติม 3) รหัสวิชา ว30223 ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)