เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเคมี (เพิ่มเติม 3) ว30223 สำหรับ ม.5/14

เกี่ยวกับชั้นเรียน
  • ชั้นเรียนนี้ถูกจัดสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี (เพิ่มเติม 3) รหัสวิชา ว30223 ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)