เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิธีการปลูกต้นไม้

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

1.เพื่อจะได้ลดคาร์บอนไดออกไซค์

2.เพื่อลดโลกร้อน

3.เป็นร่มเงา บังเเสงแดด ให้เกิดความร่มรื่น

4.เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

5.เพื่อลดภาวะการเกิดเรือนกระจก