เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สื่อการสอนคอมพิวเตอร์อย่างละเอียด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ก็ชั้นเรียนของครูจะเน้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประโยชน์เเละนำไปใช้อย่างถูกต้อง