ผู้สอน
นางสาว มลวิตา สุวรรณรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชีววิทยา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22334

สถานศึกษา

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

จะเน้นการสอนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เองตามธรรมชาติ และศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต