homeทักษะชีวิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ4/1ภาคเรียนที่1/2555
person
ทักษะชีวิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ4/1ภาคเรียนที่1/2555

ผู้สอน
นาง บุหงา โสวภาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทักษะชีวิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ4/1ภาคเรียนที่1/2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2234

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาทักษะชีวิตห้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4/2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)