homeวิชาทักษะชีวิตห้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4/2 ภาคเรียนที่ 1 /2555
personperson_add
วิชาทักษะชีวิตห้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4/2 ภาคเรียนที่ 1 /2555

ผู้สอน
นาง บุหงา โสวภาค
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาทักษะชีวิตห้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4/2 ภาคเรียนที่ 1 /2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2235

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาทักษะชีวิตห้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4/2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)