เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Easy English Grammar for Grades 9

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เข้าใจ คำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน ระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ (letter names) และสียงอักษรภาษาอังกฤษ (letter sounds) อ่านออกเสียง สะกดคำและประโยคง่าย ๆ ถูกต้องต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค(simple sentence)ที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟังประโยค บทสนทนาหรือ นิทานที่มีภาพประกอบ