วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมห้องพณ1/9ภาคเรียนที่1/2555
ผู้สอน

นาง บุหงา โสวภาค

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมห้องพณ1/9ภาคเรียนที่1/2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2236

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมห้องพณ1/9ภาคเรียนที่1/2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.