การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล
ผู้สอน

นายสุทธิพงษ์ งามรั้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22371

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้มีความสามารถในการค้นหาข้อมูล ในคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.