ผู้สอน
นางสาวนภัสวรรณ พูลทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์น่ารู้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22380

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์