วัฒนธรรมไทย สากล
ผู้สอน

พชร ปันมิตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วัฒนธรรมไทย สากล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22401

สถานศึกษา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบ E-Learning รายวิชา ส23103 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.