เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

LEARN ABOUT PREPOSITION

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นบทรียนที่จะสอนให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำบุพบท หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Preposition ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง