ผู้สอน
ปวีรา เกลี้ยงมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

LEARN ABOUT PREPOSITION


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22410

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นบทรียนที่จะสอนให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำบุพบท หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Preposition ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง