เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

StudyEnglish_G3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ใหันักเรียนทำเเบบทดสอบที่กำหนดให้ต่อไปนี้ โดยเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

>>>คลิ๊กที่ลิ้งค์นี้ https://b.socrative.com โดยเลือกเมนู >> Student Log in <<

>>>รหัสเข้าห้องในการทำเเบบทดสอบ 3CVPI4HYB