เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฝึกดู ฝึกจำ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาแล้วหัดคิดวิเคราะห์สื่อ

https://np1.nearpod.com/presentation.php?doEdit=1&...