เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Past Simple Tense 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Past Simple Tense ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและจบสิ้นลงไปแล้ว โดยมักจะมีการระบุช่วงเวลาไว้ด้วยว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มาดูโครงสร้างและวิธีใช้งานกันเลย

https://prezi.com/ortzgsiikfde/edit/#26_238900