ผู้สอน
นาย กรม ศรีบาล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การจัดทำตัวชี้วัด


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22426

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบการบริหาร การประเมินตัวชี้วัด การจัดทำแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการ วัฒนธรรมองค์กร และเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร