ผู้สอน
อาจารย์ สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชา เครือข่าย 1 2-59


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22431

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเกษตร

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานจำลอง OSI โมเดล และอินเตอร์เน็ต แนวคิดและองค์ประกอบ

ของระบบเครือข่าย ระบบ Lan อุปกรณ์สลับเส้นทางและอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางการกำหนดค่าการหา

เส้นทางแบบคงที่และแบบพลวัต กรอบงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเกษตร

โครงข่ายทางการเกษตร การสื่อสารและโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลทางการเกษตร