ปวช.1/2 การท่องเที่ยว วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน
ผู้สอน

นางสาว สาวิณี บุญผลึก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ปวช.1/2 การท่องเที่ยว วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22434

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

_


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.