homeการสร้างสื่อผสม
personperson_add
การสร้างสื่อผสม

ผู้สอน
นาง สกาวรัตน์ หนูสลุง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสร้างสื่อผสม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2244

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฏีและปฏิบัติการสร้างสื่อประสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)