ผู้สอน
สมพร โมกษะรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

สร้างเว็บไซต์ คธ.2/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22445

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการสร้างเว็บไซต์ 2204-2009

ภาคเรียนที่ 2/2559