ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี หยก ชัยเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ขนมไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22446

สถานศึกษา

โรงเรียนปทึฃุมเทพ


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบาย..........