ผู้สอน
สุอารีย์ นครพันธุ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การสร้างสื่อดิจิทัล 7011464-1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22447

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

สื่อดิจิทัลประเภทและชนิดต่างๆ เทคนิคการสร้าง การเรียบเรียงใหม่และการจัดเก็บสื่อดิจิทัลในรูปแบบมาตรฐาน การแปลงข้อมูล การใช้เครื่องมือทางซอฟต์แวร์เพื่อสร้างสื่อดิจิทัล เสียง ภาพนิ่ง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การสร้างโปรแกรมเพื่อใช้สื่อเป็นส่วนประกอบที่เหมาะสมกับการนำเสนอทั้งบนสื่อจัดเก็บในคอมพิวเตอร์และบนเครือข่าย การฝึกปฏิบัติ การใช้โปรแกรมเพื่อสร้างสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน