homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี
person
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้สอน
นาย ดวงดี โชติสุภาพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2245

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง21101  สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)