ผู้สอน
นาย ดวงดี โชติสุภาพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2245

สถานศึกษา

โรงเรียนภูเขียว


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง21101  สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร