เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เชวงศักดิ์ นวลพุดซา

กศน.ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

การศึกษาขั้นพื้นฐาน