ผู้สอน
อาจารย์ สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาการออกแบบฐานข้อมูลทางการเกษตร 2-59


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22508

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ชั้นปีที่ 1