เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 2 ชคธ. 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศิวกร บุญอุ้ม

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เรียนคือเรียน เล่นคือเล่น อย่าเอามารวมกัน เพราะมันจะทำให้เราไม่ได้เรื่องซักอย่าง