เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนม .3 ทุกคนค้ะ