เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย กรม ศรีบาล

สำนักงานอัยการสูงสุด

เพื่อให้การศึกษาเรียนรู้แก่ข้าราชการฝ่ายอัยการ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบริหารราชการ และการบริหารจัดการองค์กร