ผู้สอน
ปนัสยา ชัยอามาตย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์ไทย สมัยอยุธยา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22542

สถานศึกษา

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้ศึกษาศึกษาเกี่ยวกับบุคลสำคัญและประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา