ผู้สอน
พัชรี จันจำปา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องระบบสุริยะ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22543

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.