homeมัธยมศึกษาปีที่๑
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่๑

ผู้สอน
person
นางสาว นิตยา วรพงศาทิตย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2255

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับการเรียนในปี๒๕๕๕


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)