ผู้สอน
สุเชษฐ์ หลานฉิม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิต ป 4 เรื่องโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22557

สถานศึกษา

อนุบาลรามเดชา


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน