ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ผู้สอน

วันวิสาข์ บุญพ่วง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 27 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22558

สถานศึกษา
โรงเรียนอินทร์บุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ง31102 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.