เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิชนันท์ ยิ้มเส้ง

โรงเรียนอนุบาลรามเดชา

การจัดการเรียนกการสอนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เรื่องการคูณโดยใช้การคิดแบบฮิวริกส์ติก