เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.1/6

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนอุตรดิตถ์็ จังหวัดอุตรดิตถ์

heart