homeม.1/6
person
ม.1/6

ผู้สอน
นาง ภัทณี วงสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.1/6

Class ID
2257

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนอุตรดิตถ์็ จังหวัดอุตรดิตถ์

heart


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)