homeม.1/6
personperson_add
ม.1/6

ผู้สอน
นาง ภัทณี วงสกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.1/6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2257

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนอุตรดิตถ์็ จังหวัดอุตรดิตถ์

heart


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)