แบบทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สอน

อดุลย์สมาน สุขแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
แบบทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22575

สถานศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.