ผู้สอน
วรรัตน์ จงไกรจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

การสื่อสารข้อมูลธุรกิจและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ #591


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22586

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับ 591