โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่องานนำเสนอ
ผู้สอน

นางสาว ดวงใจ ขันธสามล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่องานนำเสนอ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22593

สถานศึกษา
ิวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่องานนำเสนอ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.