กลุ่มที่ 06 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
ผู้สอน

ณัฐกานต์ บุญรอด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
กลุ่มที่ 06 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22598

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวั


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.