ผู้สอน
ณัฐกานต์ บุญรอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กลุ่มที่ 07 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22599

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน