ผู้สอน
นพดล ชาญเวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.1/16


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22614

สถานศึกษา

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1/16