ผู้สอน
อดุลย์สมาน สุขแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

สัมมนาทางฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22624

สถานศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ระบบงาน บทความวิชาการ