ผู้สอน
นาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การควบคุมและตรวจสอบภายใน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22630

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส. ปกติ + ปวส. เสาร์อาทิตย์ + ปวส. พิเศษ รหัส 58