เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาจีน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นมาให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ชั้น ม.6/11โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เพื่อใช้ในการเรียนภาษาจีนนอกเวลาเรียน