ผู้สอน
นาง สมใจ ผลภิญโญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2265

สถานศึกษา

โรงเรียนภูเขียว


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชางานเกษตรเพื่ิชีวิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.