4100103 : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน, กลุ่ม 31 2/2559
ผู้สอน

miss nantana rattanachai

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
4100103 : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน, กลุ่ม 31 2/2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22657

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.