ผู้สอน
นางสาว อรพิมพ์ มงคลเคหา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

2/2559 4204324 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22661

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 2/2559