ผู้สอน
สุธีรพันธ์ นันตะวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทันสมัย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22670

สถานศึกษา

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนดี